[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Bojové místnosti

 

Bojové místnosti tvořily nejdůležitější část těžkých objektů. Nacházela se v nich hlavní výzbroj, která se lišila v závislosti na konfiguraci okolního terénu. Nejčastější provedení počítalo s kombinací dvou hlavních zbraní - protitankového kanónu a střílnou pro těžký kulomet v provedení sólo nebo dvojče. Tam kde nebyla hrozba nasazení tankových jednotek tak vysoká, byly osazovány do střílen jako hlavní zbraně těžké kulomety a to buď dva v provedení sólo, nebo se ve střelecké místnosti nacházela pouze jediná střílna pro dvojče těžkých kulometů. Vystřelené nábojnice byly odváděny mimo objekt do diamantového příkopu, který zvenčí chránil přístup k hlavním střílnám. Palbu v nepříznivých podmínkách usnadňovala mapa okolního terénu, která byla umístěna nad zbraněmi a propojena s lafetou zbraně. To umožňovalo bez přímého pozorování palbu na vybraný cíl. Hlavní zbraně zároveň disponovaly optikou pro přímé pozorování. Řízení palby navíc zajišťovaly pozorovatelé v pancéřových zvonech, kteří mohli předávat příkazy pomocí několika způsobů - například světelnou signalizací nebo zvukovody. Na týlové stěně střeleckých místností bylo navíc možné nalézt stěnový periskop, který umožňoval pozorování týlové (od nepřítele odvrácené) stěny. V případě nebezpečí bylo možné pomocí granátového skluzu  chránit hluché prostory   v bezprostředním okolí objektu.

Bezprostřední okolí vchodu do pěchotních srubů bylo většinou kromě malé střílny v samotné zahnuté vchodové chodbě chráněno také palbou lehkých kulometů vz. 26, které se nacházely na boku střelecké místnosti. Jelikož tyto střílny nedisponovaly zvenčí diamantovým příkopem, byly vystřílené nábojnice sváděny do pytlíků připnutých pod lehkým kulometem.

Kromě hlavní výzbroje se  ve střeleckých místnostech nacházela pohotovostní zásoba munice a náhradní hlavně pro hlavní výzbroj. Počítáno bylo také s instalací chladícího zařízení pro hlavní výzbroj použitelné v případě nutnosti vedení intenzivních paleb

Na zadní stěně střeleckých místností se nacházel vývod filtroventilace, která udržovala v místnostech hermeticky oddělených od zbytku objektu přetlak, který vytlačoval z prostoru plyny vznikající při střelbě. Zároveň bránil vniknutí bojových plynu do objektu. Jedinou zbraní, která byla umístěna v kulovém čepu a  nevznikal tak volný prostor mezi střílnou a zbraní byl protitankový kanón.

Bojová místnost objetku N-S 82 Březinka - hlavní výzbroj 2x TK vz. 37

Bojová místnost tvrzového objektu N-S 48 U Stodol pro PTK a dvojče TK

Bojová místnost tvrzového objektu N-S 48 U Stodol pro PTK a dvojče TK

 

 

HOME  ]