[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Typ B

 

Lehké opevnění vzor 37, typ B byl budován ve dvou základních variantách B1 a B2. Jednalo se o zrcadlově obrácené objekty, které se lišily pouze směrem boční palby. Podle úhlu, který svíraly vzájemně střílny, byly označovány další varianty objektu. V podstatě se však jednalo pouze o směr vytočení střílny pro boční palbu. Objekty byly budovány většinou ve zlomech pevností linie, kde bylo nutné navázat vzájemnou palbu pod strmým úhlem.

Ne zcela obvyklým určením objektu je použití čelní střílny k přímému postřelování silniční komunikace, zatímco boční střílna působí svojí palbou dále do linie opevnění. Tomu tak je u objektu, který je zachycen na přiložených fotografiích. Navíc se jedná o atypický objekt, který je nezvykle vybaven částečně vyzděným záhozem a stejně tak bylo nutné vyzdít podkladovou plošinu pro část samotného objektu tak, aby nehrozilo jeho podstřelení (částečně se však jedná o úpravu z poválečného období).

Konkrétně se jedná o objekt č. 43 typ B2-90, který se nachází ve druhé linii opevnění u silnice Kladruby - Heřmanova Huť (stavební úsek 172 Stříbro - Plzeňská čára).

 

 

 

HOME  ]