[ Výstavba  ] [  Výzbroj a vybavení  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Zvon pro LK vz. 26 AJ/N

 

Tento typ zvonu se zachoval na celé řadě objektů. Nejvhodnějším místem pro jeho prohlídku je hřeben Orlických hor mezi Haničkou a Komářím vrchem. V posledních letech se na celé řadě muzejních objektů nacházejí zdařilé makety tohoto zvonu.

Stejně jako ostatní zvony a kopule byl i zvon pro LK vz. 26 produkován v celé řadě variant, lišících se tloušťkou pancéře a výškou zvonu tak, aby ho bylo možné osazovat do objektů s různým stupněm odolnosti. K vybavení zvonu patřila podlážka s přístupovým žebříkem, výtah pro munici a odvod vystřelených nábojnic, které končily v uzavřené bedýnce umístěné na podlaze zvonové šachty.

Interiér zvonu - N-S 82 Březinka

Lehká varianta zvonu na R-S 89 U silnice

Zvon objektu R-S 88 Mlází

Interiér zvonu v R-S 87 Průsek

Silná varianta zvonu na objektu R-S 76 U lomu tvrze Hanička

 

 

 

HOME  ]